Välj kartsajt: kyrkor

Kyrkås gamla kyrka

3.9 i "vägt snittbetyg" (4)

Kyrkås gamla kyrka byggdes troligen under sent 1100- eller tidigt 1200-tal. Den stora befolkningsökningen decennierna kring 1800 medförde att kyrkan blev för liten, varför man började fundera på att bygga ut medeltidskyrkan. Men på John Johanssons i Lungre förslag kom en helt ny kyrka att byggas. Han var bonde och kyrkvärd och erbjöd att kostnadsfritt upplåta erforderlig mark för ny kyrka med kyrkogård samt sockenstuga. När den nya kyrkan stod färdig 1845 såldes innanrede, inventarier och även klockstapel och gårdsmur på auktion. Predikstol, altaruppsats, dopfunt samt klockan sparades dock och förvarades i nya kyrkan i många år. Gamla kyrkan fick sedan förfalla ända fram till början av 1900-talet, då Kyrkåsborna började intressera sig för en restaurering av den gamla klenoden. Då väder och vind hade gått hårt åt medeltidskyrkan under de 60 år då ingen värnat om den, fick man börja med att byta golv, fönster, dörrar och innertak. Under 10- och 20-talen byttes även takspånen på båda sidor av kyrktaket. Efter 1947 då hembygdsföreningen bildats, intensifierades upprustningen och tanken på en ny klockstapel började ta form. Samtidigt började hembygdsgården skapas omedelbart norr om kyrkan. 1958 var restaureringen av kyrkan samt uppbyggandet av hembygdsgård och ny klockstapel genomförd. Byggmästare var Per Albin Persson i Kläppe och målningen i kyrkan utfördes av Leo Bäckström, Östersund. Efter allt arbete som i huvudsak skett ideellt, tyckte nu Kyrkåsborna att en värdig invigning borde ske. Biskopen konsulterades och resultatet därav blev, att den 5 juli 1959 invigdes klockstapeln och återinvigdes den restaurerade kyrkan av biskop Ruben Josefson. Sedan dess har gudstjänster regelmässigt hållits sommartid och den gamla kyrkan används flitigt för vigslar och dop. Tack vare ett pietetsfullt restaureringsarbete och att en del inventarier sparades, kan Kyrkås idag uppvisa en medeltidskyrka som överlevt åtta århundraden.

Kommentera denna kyrka...
klicka på en stjärna!
Working...

Recensioner av denna kyrka:

Sortera efter: Relevans Datum Betyg

 • Betyg: 3Jag forskar just nu i den här kyrkans historia vars medeltida ursprung varit mycket dunkelt. Den senaste dateringen, nämnd i kommentaren nedan visar rätt klart att kyrkan i sitt nuvarande grundskick byggdes efter reformationen, närmare bestämt år 1545. En hittills förbisedd kommentar i Fale Burmans resedagbok fr 1799 visar klart att bygget ca 150 år tidigare utförts på ett sedan länge igenvuxet ödesböle, och att den tidigare medeltidskyrkan/kapellet legat på ett annat ödesböle (bodsvedbacken) någon km längre österut.

  0 0 2019-09-28 kl. 11:14
 • Betyg: 5En pärla väl värd en resa. Fina dokumentationer finns i:
  Jämtlands medeltida kyrkor, Boel Almqvist, utg. av Jämtlands läns museum, Östersund, Heimbygda,1984, ISBN 91-85390-22-4 och Dateringar av kyrkor i Jämtland. Dendrokronologiska och byggnadshistoriska undersökningar 2011-2012 (2013, with B. Olofsson)
  Kyrkås gamla kyrka i augusti

  0 0 2014-09-20 kl. 11:36
 • Betyg: 4Kyrkås gamla kyrka uppfördes i slutet av 1100-talet och är en av de äldsta i Jämtland. Efter att ha stått öde en längre tid, kunde kyrkan återinvigas 1959. Hela kyrkplatsen med hembygdsgården är sevärd!Kyrkås gamla kyrka juli 1990. Foto: Åke Johansson.

  1 0 2012-01-12 kl. 08:22
 • Betyg: 4Det himmelsblå innertaket har en stjärnhimmel som på ett ställe visar en något annorlunda ´Karlavagnen´, en rolig detalj. Den gamla altaruppsatsen är inte riktigt tidsbestämd, troligen tidigt 1700-tal och predellan visa utdrivningen ur paradiset av ängeln med svärdet. En mysig liten sommarkyrka med den hitflyttade hembygdsgården intill.
  Tack, vaktmästare Gunnar för att du så trevligt visade oss ´dina´ kyrkor!
  Vy från söder Foto:Bertil Mattsson Bredvid kyrkan står det hitflyttade gamla huset Predikstolen är troligen av Gregorius Raaf från sent 1600-tal Taket har en något annorlunda ´Karlavagnen´ Foto:Bertil Mattsson Dopfunten från 1695 används vintertid i nya kyrkan Predellan visar Adam och Eva som drivs ut ur paradiset. Under ett bokstöd. Altaruppsatsen kan vara 1600-tal eller tidigt 1700-tal Smal och kort men högt i tak

  2 0 2010-08-28 kl. 19:58