Välj kartsajt: kyrkor

Ekeby kyrkoruin

3.0 i "vägt snittbetyg" (2)

År 1686 ”rannsakade” kyrkoherden i Torshälla efter antikviteter. Bland annat fann han följande: ”Vid en by, Ekeby vid namn, finnes en mur efter en kyrka så väl som efter kyrkogården, men vad namn bemälte kyrka haver haft, vet ingen berätta.” Faktiskt vet vi mer att berätta om denna kyrka än vad man visste för 300 år sedan. Kyrkoruinen undersöktes och konserverades åren 1950—51. och därvid fann man, att kyrkan en gång vari en typisk 1100-tals-kyka med ett långhus för församlingen och ett mycket trångt kor för prästens agerande i de heliga handlingarna under mässan. Den låga, trånga triumfbågen, som bör ha skiljt långhuset från koret, var icke ens helt öppen, ty grunden efter en pelare finnes, vilken stått mitt i bågen. Två trånga öppningar förmedlade således kontakten mellan präst och församling. Tidens kyrkliga sed påbjöd emellertid denna avskildhet mellan de två rummen. Längst vänster ut på sydväggen återfanns kyrkans ingång, men inga fönsteröppningar kunde konstateras, ty murarna hade vittrat ned långt under fönsterbänkarnas nivå. Man kan dock vara säker på, genom kännedom om liknande anläggningar, att där funnits allenast två fönster, ett mitt i långhusets sydvägg, ett i korets sydvägg, bägge små och trånga. Kyrkan hade ett trätak, och golvet bestod av grova plankor. Under golvet fanns en mängd gravar (sex vuxna och ett tjugutal barn), många lagda ganska tätt under golvet, så att lik1ukten under somrarna måste ha varit mycket påträngande. Framme vid koringången låg en murad grav, vari efter varandra tre män blivit lagda. Den förnämliga platsen förutsätter naturligtvis, att det var en framstående familj i bygden, som där fått sin gravplats. Den sist gravlagde hade på sin panna ett litet silvermynt från mitten av 1100-talet. Det var ett av de få fynd man gjorde vid undersökning av ruinen. Ytterligare 10 mynt från 1200-talet och ett från 1360 hittades emellertid. Runt omkring kyrkan ligger nu en sammanrasad stenmur, som kringgärdat en kyrkogård om 40 X 60 m. Ett lyckligt arkivfynd har gjort det möjligt att ge kyrkan ett namn. I Torshälla fanns ar 1302 en präst, Johannes, som i brev fick biskopens tillstånd att fara utomlands för studier. Han säges vara präst i Torshälla och Ekeby, och då finns det naturligtvis inget tvivel om, att vår kyrka uppkallats just efter den by, Ekeby på vars ägor den ligger. Detta är enda gången Ekeby församling omtalas i skrift. Allt tyder på, att kyrkan strax därpå blivit öde, genom att Ekeby församling införlivats med Torshälla. I en förteckning över svenska socknar, som brukar dateras till 1314, finns inget Ekeby upptaget och ej heller något annex till Torshälla.

Kommentera denna kyrka...
klicka på en stjärna!
Working...

Recensioner av denna kyrka:

Sortera efter: Relevans Datum Betyg

  • Betyg: 3Ekeby kyrka uppfördes ursprungligen på medeltiden. Kyrkoruinen restaurerades i början av 50-talet.Ekeby kyrkoruin  30 juli 2012. Foto: Åke Johansson.

    1 0 2013-06-12 kl. 08:45
  • Betyg: 3Trots att jag tidigare bott i Eskilstuna har den här ruinen för mig varit okänd tills nu. Ett trevligt utflyktsmål i en grönskande hage. All info finns i ingressen, jag bidrar med lite bilder.eget foto eget foto Det forna altaret eget foto Hur man tror att kyrkan såg ut Ekeby kyrkoruin 25 maj 2013

    3 0 2013-06-11 kl. 18:17