Välj kartsajt: kyrkor

Härjevads gamla kyrka

3.6 i "vägt snittbetyg" (2)

Härjevads gamla kyrka är uppförd troligen på 1600-talet och tjänade som församlingskyrka i Härjevads socken till 1915. Kyrkan uppfördes i Fornbyn 1921. Kyrkan är troligen byggd redan på 1600-talet, men den präglas till sitt utseende huvudsakligen av 1700-talet, då sakristian och delar av inredningen tillkom. Den var då för­sam­lingskyrka i Härje­vads socken norr om Vara till 1915, då den ersattes av en ny­byggd kyrka. Kyrkan försågs 1857 med ett torn, men vid åter­upp­förandet i Fornbyn 1921 ville man åter­ge kyr­kan dess gam­la ut­se­ende. Den återinvigdes året därpå. Flera av kyrkans äldre in­ven­tarier medföljde vid flyttningen, såsom predikstolen från 1780, tillverkad av bildhuggaren och målaren Johan Flod­ström från Odensåker, korset på altaret, nummertavlan, den större ljus­kronan av trä, m m. I övrigt har inredningen komplette­rats med föremål ur museets samlingar, t ex orgeln från Mofalla och en dopfunt som tidigare stått i trädgården på Stora Bjurum. Härje­vadskyrkan används sommartid för bröllop, musik­andak­ter och andra samman­komster. På den omgivande kyrkogården finns flera gravstenar och en solvisare av kalksten med årtalet 1647. Utanför östra grinden står en fattigbössa eller offer­stock, tillverkad efter förebild från gamla fattigbössor i Västergötland.

Kommentera denna kyrka...
klicka på en stjärna!
Working...

Recensioner av denna kyrka:

Sortera efter: Relevans Datum Betyg

  • Betyg: 5En underbar kyrka! Roligt att den har bevaras och är kvar i fornbyn i Skara.Orgeln Orgeln Läktaren Altaret Kyrkorummet Dopfunten Predikstolen Kyrkorummet Ingången Härjevads gamla kyrka

    0 0 2016-09-26 kl. 15:40
  • Betyg: 3Märkligt att uppgifterna på skylten vid kyrkan inte stämmer med texten från hemsidan eller boken ´Kyrkor i Skara stift´? Är orgeln från Kyrkefalla eller Mofalla? Lite trist att man inte kan komma in i kyrkan trots att det anges att den ska var öppen.eget foto Härjevads gamla kyrka 20 september 2016 Det hette att kyrkan var öppen  men man kom inte längre än in i det här båset. information eget foto eget foto

    0 0 2016-09-26 kl. 10:36