Välj kartsajt: kyrkor

Hagshults kyrka

3.9 i snittbetyg (5)

Hagshults kyrka är en kyrka som ligger i Hagshults församling i Vaggeryd kommun. Hagshult under medeltiden var en otillgänglig och väglös liten skogssocken där den ligger inklämd mellan vattendragen Lagan och Härån. Många fasta fornlämningar visar dock att här bott människor i tusen år eller mer. Kyrkan ligger mitt i det område som bildat socknen, lär vara byggd på 1200-talet, en del hävdar 1100-talet. Hur det är med den saken kan vi lämna därhän. Huruvida det funnits någon kyrkobyggnad tidigare i Hagshult vet man inte. När kristendomen infördes på 1000-talet inrättades socknarna som ett kyrkligt organisationsväsen. Socknen betecknas således som ett område, vars innevånare sökt sig till samma kyrka. Gränserna kunde flyta men blev så småningom fastställda. Man antar att närheten till Nydala Kloster, som instiftades år 1143, hade sin betydelse för människorna i Hagshult när kyrkan byggdes. År 1201 är Hagshult nämnt i gamla urkunder. Redan då ägde Nydala Kloster jord i Hagshult, nämligen gårdarna Järnbo och Torrmira. Senare blev de genom köp och testamenten ägare till ytterligare åtta gårdar i socknen. Kyrkan är uppförd av sten med metertjocka väggar, lika raka i dag som när de var nya. Den fick från början formen av ett långhus, ett enda rum med tak och jordgolv. Visst var kyrkorummet enkelt men även då kunde människorna smycka sitt gudshus; Där fanns en mariabild med Jesusbarnet, där hänger ett krucifix, där finns en dopfunt av sandsten. De här föremålen lär ha varit med sen kyrkans första tid. Efter att i många år ha varit undanställda, är de på 1940-talet renoverade och finns nu åter i kyrkorummet. Efter reformationen genomgick kyrkan en stor förändring, där lades in golv, det byggdes kor och sakristia och det sattes in bänkar - kanske bara plankor och bockar - tidigare hade menigheten fått stå under gudstjänsten. I slutet på 1600- eller början på 1700-talet - ingen vet bestämt - blir långhusets väggar målade. Det är kalkmålningar med motiv från bibliska berättelser. Kanske de utfördes i samband med de betydliga reparationer som verkställdes år 1670 och 1690. År 1752 och 1753 har koret blivit tillbyggt och utvidgat, 1780 blir sakristian ombyggd. År 1778 skänkte kronofogden Nils Gumaelius i Packebo ett orgelverk till kyrkan, som han tillhandlat sig på en sockenstämma i Wernamo för 100 Rdr. Vapenhuset Vapenhuset vid stora kyrkdörren var förr beläget på södra väggen, vid sydvästra hörnet, och uppfört av trä. Härunder är uppmurad en av sten välvd grav, genom avlidne Befallningsmannen Samuel Gumaelii försorg uti Packebo, (fader till Nils) som år 1753 den 24 november för alla tider fått sig denna plan anslagen, tillika med sina anhöriga, till begravningsplats. Under 1752-53 års reparationer blir kyrkan ommålad både ut- och invändigt. Då försvann kalkmålningarna, de blev också övermålade och blev snart glömda. Vid dessa reparationer blev koret tillbyggt och utvidgat. Restaurering 1940 Så går det ända till 1940, inga större förändringar sker med kyrkan. Men då görs en större restaurering. Det var då, vid lagning av putsen, det upptäcktes en målning. Expert tillkallades, en större yta frilades där det fanns välbevarade målningar. Det beslutades att fortsätta med att ta fram de ”nygamla” bilderna. Snart blev väggarna fyllda av det ”bibliska” folket. Nya generationer kyrkobesökare får se vad deras fränder såg för cirka 200 år sedan. Samtidigt blev det ett nytt ”lyft” i kyrkorummet. Klockstapel En fristående klockstapel står på kyrkogården. Exakt ålder är obekant, men den kläddes med ”kjortel” år 1785. Hagshult har tidigare bildat pastorat med Fryele. Kyrkoherden bodde i Fryele i närheten av kyrkan. Komministern för Hagshult bodde även i Fryele Mjöhults Bosgård. På 1840-talet byggdes komministerbostad i Hagshult då den dåvarande komministern John Lauren flyttade hit. Johan Laurens tjänst i Hagshult blev inte lång. I samband med besök och nattvardsgivning hos en sjuk församlingsbo blev han förkyld och avled i sviterna efter en lunginflammation i en ålder av 38 år. Släktföreningen ”John Lauren” har upprättat en längd över prästerna sen 1622, som de lämnat som gåva till Hagshults kyrka. Källor: inventarium över Hagshults Kyrka den 17 april 1828. Komminister Michael Kjörling, Hagshult förr och nu 1979.

Kommentera denna kyrka...
klicka på en stjärna!
Working...

Recensioner av denna kyrka:

Sortera efter: Relevans Datum Betyg

 • Betyg: 4Kyrkan uppfördes runt år 1200 och har mycket sevärda målningar från barockepoken. Natten till den 30 september 2020 förstördes klockstapeln vid en brand.Hagshults kyrka sommaren 1994. Foto: Åke Johansson. Hagshults kyrka

  1 0 2020-09-30 kl. 07:22
 • Betyg: 4Angående historik etc så finns tillräckligt med information i kyrkans egen text här ovan. Fascinerande målningar och dopfunten (1100-tal) är intressant om än skadad av tidens tand. Klokt att ställa upp den på en sockel så att den inte behöver skadas än mer.
  Däremot synes madonnan i ek från 1200-talet vara förvånansvärt välbehållen.
  Hagshults kyrka eget foto Livfulla målningar eget foto Dopfunt från 1100-talet eget foto eget foto

  0 0 2018-06-18 kl. 10:15
 • Betyg: 4Kyrkan uppfördes under 1100-talet eller 1200-talet, det råder ovisshet om det. Den har sedan byggts till och renoverats vid flera tillfällen. Interiören präglas av ett 30-tal målningar från 1600-talet. Det är okänt vem som har försett kyrkan med målningarna. Ett triumfkrucifix som har sin plats på korväggen över altaret är från 1200-talet. Madonnabilden i ek dateras till 1200-talet. Dopfunten är utförd i sandsten under 1200-talet. Predikstolen har en rundformad nyklassicistisk utformning, tillverkad i Moboda i Nydala 1888. Sakristian och koret tillkom under 1700-talet. Predikstolen. Dopfunten. Predikstolen och en del av de vackra målningarna. Kyrksalen från altaret. En del av målningarna. En del av målningarna. En del av målningarna. Altaret och altaruppsatsen. Klockstapeln. Altaret. Mot altaret. Altaret.

  1 1 2015-06-26 kl. 19:06
 • Betyg: 42013-10-13. Åkte förbi denna kyrka och kompletterade med lite utvändiga bilder. Kyrkan var av naturliga skäl låst även om det var söndag em. Det jag konstaterade var att klockstapeln var nymålad och fin liksom församlingshemmet utanför kyrkporten.Klockstapeln nyrenoverad från grund till korset. Platsen för de som väljer en lättskött gravvård.. Församlingshemmet sett från insidan av kyrkans huvudingång..

  0 0 2013-10-13 kl. 20:52
 • Betyg: 5Fantastisk kyrka från 11-1200 talet med målningar från 16-1700 talet som upptäcktes när rappningen som gjorts över någon gång skulle renoveras i början av seklet och man hittade målningarna under som nu är helt synliga.. KLockstapeln som skall renoveras under året 2009 och målas på nytt Interiörbild med de fantastiska målningarna

  3 0 2009-05-10 kl. 13:19

Andra kyrkor i närheten:

De som gillar Hagshults kyrka gillar även:

   Bottnaryds kyrka
Jönköping kommun
   Kungslena kyrka
Tidaholm kommun
   Gökhems kyrka
Falköping kommun
   Alvastra kloster...
Ödeshög
   Våmbs kyrka
Skövde
   Husaby kyrka
Götene kommun

Visa alla kyrkor nära...