Välj kartsajt: kyrkor

Den Gode Herdens kyrka

4.2 i "vägt snittbetyg" (3)

Den Gode Herdens kyrka tillhör Filborna Församlingscentrum och ligger i Helsingborg. Den är hjärtpunkten i församlingscentrumet som även omfattar lokaler för olika former av församlingsverksamhet. Kyrkan är utformad som en basilika och anknyter till den äldsta kyrkbyggnadstypen från 300-talet e.Kr. De fem grundstenarna i kyrkans korvägg har formerats som ett kors. Två av grundstenarna är munkstenar från 1500-talet och kommer från S:t Olai Dommkyrka i Helsingör. Tre av stenarna är från 1700-talet och kommer från S:ta Maria kyrka i Helsingborg. Trots byggnadstypen saknar Den gode herdens kyrka de för en basilika typiska pelarna. För att motverka ödsligheten i kyrkorummet har taket smyckats och fyra smidda takkronor delar kyrkorummet i mindre enheter. Utsmyckningen bygger helt på bibeltexter och en huvudtext är herdepsalmen i Psaltaren: \"Herren är min herde, Ingenting skall fattas mig. Han låter mig vila på gröna ängar, Han för mig till vatten där jag finner ro.\" Ps. 23:1-2 De lägre taksektionerna har en blå himmel med vita moln, en \"jordisk himmel\". I den höga mittsektionen öppnar sig en gyllene \"Guds\" himmel. Guds hand, duvan och herden framställer den heliga treenigheten. Handen kan också vara en bild för Gud som leder Israels folk mot det utlovade landet. Motivet med duvan finns i 1 Mos, 8:8-12 och är förknippat med Noa och floden. I 1 Mos 9:8-17 är bågen i skyn ett tecken på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varalser. I Joh.Upp, 4:2-11 finns en regnbåga av smaragd kring Guds tron. En ängel klädd i ett moln med regnbågen kring sitt huvud uppträder i Joh.Upp, 10:1. Orgeln byggdes 1986 av A. Mårtenssons orgelfabrik i Lund. Den har 21 stämmor och ca 1200 orgelpipor. Den har disponerats av dåvarande domkyrkoorganisten Folke Alm i samarbete med den särskilt i Helsingborg och Kullabygden välkände orgelbyggaren Anders Persson. Fasadens utformning har utarbetats av arkitekten Lars Holmner och orgelbyggaren Göran Mårtensson. Utan på orgeln är två olivträd målade. Dessa vill uttrycka att kyrkomusikens huvuduppgift är att vara ett vittne för Gud, hämtat från Joh. Upp,11:3. Dopfunten är tillverkad på 1100-talet i Belgien. Den har restaurerats och kompletterats med en fot av sandsten från Gotland. Den är utsmyckad med symmetriska bågfriser och liljeornament. Dopskålen är tillverkad i mässing. Tre klockor hänger i klocktornet, kampanilen. STORKLOCKAN väger 480kg och är stämd i tonen A med inskriptionen \"Herren är min herde, mig skall intet fattas.\" Ps 23:1 MELLANKLOCKAN väger 280kg och är stämd i tonen C med inskriptionen \"Jesus sade: Jag är den Gode Herden. Den Gode Herden ger sitt liv för fåren.\" Joh. 10:11 LILLKLOCKAN väger 195kg och är stämd i tonen D med inskriptionen \"Lammet skall vara deras Herde och leda dem fram till livets vattenkällor.\" Upp. 7:17 Den gamla kyrkklockan från 1963 väger 200kg finns att beskåda i entrén. Den har inskriptionen \"Om helg och andakt bär jag bud. Åt bön och lovsång ger jag ljud. Bland jordens barn från himlens Gud.\" Krucifixet har namnet Martyernas konung och vill uttrycka att frälsning genom Jesus Kristus berör hela universum och varje enskild människa. Det har skapats av konstnären och silversmeden Birger Boman. Det används även som processionskrucifix.

Kommentera denna kyrka...
klicka på en stjärna!
Working...

Recensioner av denna kyrka:

Sortera efter: Relevans Datum Betyg

  • Betyg: 4Invigdes 1984. Ett annorlunda, ljust och modernt kyrkorum med målade moln i taket som ramar in rummet. Dopfunten är kvadratisk och altarringen är inte i form av en ring utan en fyrkant.

    0 0 2020-10-08 kl. 13:46
  • Betyg: 5Mycket fin modern kyrka i typisk dekoration av Pär Andersson, Näsåker. Ombonade och hemtrevliga församlingslokaler.Interiör 2018. Exteriör 2018.

    0 0 2018-08-15 kl. 13:33
  • Betyg: 5Oerhörd vacker och hemtrevlig. Kyrkosalen är dekorerad i underbara färger och fina symboliska motiv. Klangen från de 3 kyrkklockorna ljuder fantastiskt.

    0 0 2011-04-08 kl. 19:56